Tấm lợp kim loại

Chủ nhà có thể tin tưởng vào sự lựa chọn của họ về một nhà thầu lợp kim loại vì chúng tôi đã đáp ứng các yêu cầu nhất định trong dịch vụ của mình

Tư vấn dịch vụ

Chúng tôi cung cấp tư vấn xây dựng hỗ trợ chuyên gia và tư vấn các hoạt động pháp lý cho các dự án xây dựng của bạn

Sàn gỗ

Các chuyên gia sàn tại công ty chúng tôi cung cấp phương án và sàn gỗ với các dịch vụ lắp đặt sàn đã giành giải thưởng.

Cải tạo nhà

Với hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong thiết kế cải tạo và hơn 16.000 kế hoạch cải tạo được thực hiện cho đến ngày nay.

Nhà Xanh

Xây dựng xanh đề cập đến một cấu trúc và quy trình sử dụng có trách nhiệm với môi trường và tiết kiệm trong suốt vòng đời của tòa nhà.